Prohlášení o cookies

Obchodní společnost SIRIUS FINANCE, a. s., IČ: 05551421, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21988 /dále jen "správce"/ je provozovatelem webové stránky www.siriusfinance.cz /dále jen jako "internetové stránky"/. Pro správnou funkci internetových stránek je v některých případech nezbytné umístit na zařízení návštěvníka internetových stránek tzv. cookies soubory.

Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na zařízení návštěvníka prostřednictvím kterého návštěvník k internetovým stránkám přistupuje. Díky těmto souborům si stránky po určitou dobu mohou pamatovat preference a úkony návštěvníka /např. zobrazovací preference jako jazyk nebo velikost písma apod. nebo přihlašovací údaje/. Tyto údaje pak při opakované návštěvě internetových stránek nemusí návštěvník zadávat znovu.

Správce používá na internetových stránkách tyto cookies:

Název

Expirace

3. strana, která má přístup

Popis účelu

SN_siriusfinance

zavřením prohlížeče

Správná funkce session

Správce prohlašuje, že nepoužívá výše uvedené cookies k jinému účelu, než je uvedeno výše.

Ostatní případná cookies jsou řízeny třetími stranami a správce nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Pokud si návštěvník nepřeje, aby internetové stránky ukládaly soubory cookies, může tyto soubory zablokovat. Již uložené soubory cookies může návštěvník ze svého zařízení odstranit.

Návštěvník však musí vzít v úvahu, že v případě odstranění nebo blokování souborů cookies, může dojít k situaci, kdy internetové stránky nemusí být v plně funkční nebo nemusí být správně zobrazovány..